oferta


testy COVID-19

promocja

oferujemy następujące rodzaje testów

Test Antygenowy AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag dla podróżnych z zaświadczeniem polsko-angielskim*

wymazowy w kierunku COVID-19

wynik na miejscu po kilku minutach

w cenie wpisy do systemu pacjent.gov.pl celem zwolnienia z kwarantanny bądź pobrania Unijnego Certyfikatu COVID w związku z nowymi wytycznymi

testy antygenowe firmy AMEDA Labordiagnostik GmbH są na liście honorowanych przez UE

100 zł/szt

Test dla podróżnych RT-PCR z zaświadczeniem polsko-angielskim

wymazowy w kierunku COVID-19

czas oczekiwania na wynik testu do 24 godzin – wynik dostępny w internecie

rezultat wyniku i podstawowe informacje potrzebne do podróży są przetłumaczone na język angielski, labolatorium MEDGEN jest w sieci labolatoriów uprawnionych do przeprowadzania badań w kierunku COVID-19

350 zł/szt

* czułość testu: 97,3%, specyfika testu: 100%, względna dokładność: 98,8%

ważne informacje

jeśli potrzebujesz testu COVID-19 zadzwoń

płatność gotówką na miejscu po wykonaniu badania

Unijny Certyfikat COVID (certyfikat UCC, paszport covid) można zainstalować można dodać w mobilnej aplikacji mObywatel – więcjej szczegółów na oficjalnej stronie rządowej

w przypadku testu RT-PCR można wcześniej pobrać, wydrukować, wypełnić formularz i zabrać go ze sobą na pobranie

dodatkowe informacje

cena zawiera wykonanie badania przez personel medyczny

oferujemy możliwy dojazd pod wskazane miejsce na teranie Warszawy

wykonanie testu pod wskazanym adresem oraz testy grupowe – wycena indywidualna

współpracujemy z

Medgen - Centrum Medyczne
HVD life sciences

zabezpieczenia medyczne

jeden ratownik wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego

dwóch ratowników wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego

karetka + dwóch ratowników medycznych

punkt medyczny (namiot) wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego

karetka + lekarz + ratownik medyczny/kierowca + ratownik medyczny bądź pielęgniarka

nasze karetki wyposażone są w sprzęt ratownictwa medycznego taki jak:

 • defibrylator z kardiomonitorem
 • defibrylator AED (automatyczny)
 • respirator
 • ssak elektryczny oraz ręczny
 • deski ortopedyczne
 • krzesełko kardiologiczne
 • butle tlenowe
 • w pełni wyposażone torby medyczne i wiele innych…

Zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy.

Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.


zabezpieczenia COVID-19

dla planów filmowych

dyżur ratowniczy

ratownik medyczny/konsultant sanitarny po przeszkoleniu epidemiologicznym

dyżur zespołu podstawowego

ambulans oraz dwóch ratowników medycznych po przeszkoleniu epidemiologicznym

szkolenie epidemiologiczno-sanitarne

higiena rąk, unikanie dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolic ust, nosa, i oczu, utrzymanie dystansu w kontaktach z innymi osobami, właściwe zachowanie przy powitaniu i pożegnaniu, unikanie kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego, właściwe posługiwanie się środkami ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki)

pakiet usług dodatkowych

 • nadzór nad przestrzeganiem przez osoby pracujące na planie zdjęciowym ustalonych zasad
 • nadzorowanie pracowników w kierunku przestrzegania zaleceń i obowiązków na planie filmowym
 • wstępna kwalifikacja epidemiologiczna
 • procedura kwalifikacyjna, dopuszczająca do pracy wszystkie osoby rozpoczynające pracę przy produkcji, obejmująca wywiad, badanie w kierunku przechodzonej infekcji (szczególne z uwzględnieniem choroby Covid-19)
 • odbiór odpadów medycznych i utylizacja
 • zapewnienie ekipie zdjęciowej dostępu do płynów dezynfekcyjnych do często używanych w trakcie prac powierzchni i elementów newralgicznych na planie zdjęciowym
 • wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów prawa przy realizacji produkcji filmowej w kontekście panującej w Polsce epidemii
 • dostawa, dystrybucja sprzętu/środków ochrony indywidualnej
 • realizacja kompleksowej obsługi dostawczo-dystrybucyjnej sprzętu medycznego, dezynfekującego, oraz środków ochrony indywidualnej

bramka dezynfekcyjna

kilkusekundowy oprysk w postaci mgiełki atestowanym płynem dezynfekcyjnym zwiększa bezpieczeństwo zabijając bakterie i wirusy SARS-CoV-2, MERS

konstrukcja umożliwia swobodne przejście bez przeszkód oraz przejazd wózkiem inwalidzkim

wytwarzana mgiełka dezynfekuje ubranie i wnoszone przedmioty ograniczając obecność wirusów i bakterii

w zestawie jest mata dezynfekująca obuwie

cechy płynu:

 • ekologiczny
 • 100 % naturalny
 • 100% biodegradowalny
 • nie zawiera chloru
 • nie zawiera alkoholu
 • nie wymaga spłukiwania

atestowany płyn dezynfekcyjny do bramki w cenie


kontakt

M-MED

Buńczuk 2

02-267 Warszawa

tel: 500 600 625

tel: 501 202 814

e-mail:

e-mail: maciej.kwasiuk@zabezpieczeniamed.pl

Nasz profil na facebooku

NIP: 7010031477

Działalność wpisana do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem: 000000206123


zaufali nam