oferta


testy COVID-19

promocja

oferujemy następujące rodzaje testów

szybki test serologiczny

na przeciwciała IgG i IgM w kierunku COVID-19

wynik na miejscu w 10 minut

80 zł/szt

szybki test antygenowy drugiej generacji*

wymazowy w kierunku COVID-19

wynik na miejscu po kilku minutach

zawiera zaświadczenie polsko-angielskie

w cenie wpisy do systemu pacjent.gov.pl celem zwolnienia z kwarantanny bądź pobrania Unijnego Certyfikatu COVID w związku z nowymi wytycznymi

Testy antygenowe firmy AMP Diagnostic są na liście honorowanych przez UE.

150 zł/szt

100 zł/szt**

test genetyczny RT-PCR

wymazowy w kierunku COVID-19

wynik testu wydawany jest w wersji polsko-angielskiej***

450 zł/szt

300 zł/szt****

* czułość testu: 97,3%, specyfika testu: 100%, względna dokładność: 98,8%

** ceny promocyjne nie obowiązują w przypadku gdy dojeżdżamy pod wskazany adres, cena zawiera zaświadczenie w języku polskim lub angielskim

*** rezultat wyniku i podstawowe informacje potrzebne do podróży są przetłumaczone na język angielski, labolatorium MEDGEN jest w sieci labolatoriów uprawnionych do przeprowadzania badań w kierunku COVID-19

**** ceny promocyjne nie obowiązują w przypadku gdy dojeżdżamy pod wskazany adres

ważne informacje

nie prowadzimy zapisów na konkretną godzinę – wystarczy przyjechać

płatność gotówką na miejscu po wykonaniu badania

istnieje możliwość wprowadzenia do systemu pacjent.gov.pl wyniku negatywnego testu antygenowego dla osób wracających z podróży w celu zwolnienia z kwarantanny

Unijny Certyfikat COVID (certyfikat UCC, paszport covid) można zainstalować można dodać w mobilnej aplikacji mObywatel – więcjej szczegółów na oficjalnej stronie rządowej

testy RT-PCR zostają przekazane do labolatorium MEDGEN – wyniki dla próbek pobranych do godziny 14:00 będą dostępne w internecie tego samego dnia wieczorem. Aby pobrać wyniki niezbędny jest numer badania (kod kreskowy) i numer PESEL.

w przypadku testu RT-PCR można wcześniej pobrać, wydrukować, wypełnić formularz i zabrać go ze sobą na pobranie

najbliższe terminy pobrań

6 lipca, wtorek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
7 lipca, środa
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
8 lipca, czwartek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
9 lipca, piątek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
10 lipca, sobota
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178
11 lipca, niedziela
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178
12 lipca, poniedziałek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13 lipca, wtorek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
14 lipca, środa
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
15 lipca, czwartek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
16 lipca, piątek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
17 lipca, sobota
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178
18 lipca, niedziela
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178
19 lipca, poniedziałek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20 lipca, wtorek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
21 lipca, środa
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
22 lipca, czwartek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
23 lipca, piątek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
24 lipca, sobota
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178
25 lipca, niedziela
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178
26 lipca, poniedziałek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
27 lipca, wtorek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
28 lipca, środa
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
29 lipca, czwartek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
30 lipca, piątek
8:00 – 9:00Warszawa, al. Wilanowska 178
13:00 – 14:00Warszawa, al. Wilanowska 178
20:00 – 21:00Warszawa, al. Wilanowska 178
31 lipca, sobota
10:00 – 11:00Warszawa, al. Wilanowska 178

miejsce pobrań

pobrań dokonujemy w mobilnym punkcie pobrań COVID-19 (karetka)

pobrania dla bezpieczeństwa wykonywane są przy karetce na otwartej przestrzeni

prosimy zawsze do mobilnego punktu pobrań podchodzić pojedynczo i w maseczce 😷

Warszawa, al. Wilanowska 178

dodatkowe informacje

cena zawiera wykonanie badania przez personel medyczny

wystawiamy zaświadczenie o wykonanym badaniu w języku polskim lub angielskim

oferujemy możliwy dojazd pod wskazane miejsce na teranie Warszawy za dodatkową opłatą 100zł, aby zamówić dojazd wyślij sms z adresem, rodzajem testu na numer: 500 600 625 i zaczekaj na telefon zwrotny w celu potwierdzenia i umówienia terminu wizyty

przy większej ilości osób bezpłatny dojazd karetką i wykonanie badań

współpracujemy z

Medgen - Centrum Medyczne
HVD life sciences

zabezpieczenia medyczne

jeden ratownik wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego

dwóch ratowników wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego

karetka + dwóch ratowników medycznych

punkt medyczny (namiot) wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego

karetka + lekarz + ratownik medyczny/kierowca + ratownik medyczny bądź pielęgniarka

nasze karetki wyposażone są w sprzęt ratownictwa medycznego taki jak:

 • defibrylator z kardiomonitorem
 • defibrylator AED (automatyczny)
 • respirator
 • ssak elektryczny oraz ręczny
 • deski ortopedyczne
 • krzesełko kardiologiczne
 • butle tlenowe
 • w pełni wyposażone torby medyczne i wiele innych…

Zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy.

Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.


zabezpieczenia COVID-19

dla planów filmowych

dyżur ratowniczy

ratownik medyczny/konsultant sanitarny po przeszkoleniu epidemiologicznym

dyżur zespołu podstawowego

ambulans oraz dwóch ratowników medycznych po przeszkoleniu epidemiologicznym

szkolenie epidemiologiczno-sanitarne

higiena rąk, unikanie dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolic ust, nosa, i oczu, utrzymanie dystansu w kontaktach z innymi osobami, właściwe zachowanie przy powitaniu i pożegnaniu, unikanie kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego, właściwe posługiwanie się środkami ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki)

pakiet usług dodatkowych

 • nadzór nad przestrzeganiem przez osoby pracujące na planie zdjęciowym ustalonych zasad
 • nadzorowanie pracowników w kierunku przestrzegania zaleceń i obowiązków na planie filmowym
 • wstępna kwalifikacja epidemiologiczna
 • procedura kwalifikacyjna, dopuszczająca do pracy wszystkie osoby rozpoczynające pracę przy produkcji, obejmująca wywiad, badanie w kierunku przechodzonej infekcji (szczególne z uwzględnieniem choroby Covid-19)
 • odbiór odpadów medycznych i utylizacja
 • zapewnienie ekipie zdjęciowej dostępu do płynów dezynfekcyjnych do często używanych w trakcie prac powierzchni i elementów newralgicznych na planie zdjęciowym
 • wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów prawa przy realizacji produkcji filmowej w kontekście panującej w Polsce epidemii
 • dostawa, dystrybucja sprzętu/środków ochrony indywidualnej
 • realizacja kompleksowej obsługi dostawczo-dystrybucyjnej sprzętu medycznego, dezynfekującego, oraz środków ochrony indywidualnej

bramka dezynfekcyjna

kilkusekundowy oprysk w postaci mgiełki atestowanym płynem dezynfekcyjnym zwiększa bezpieczeństwo zabijając bakterie i wirusy SARS-CoV-2, MERS

konstrukcja umożliwia swobodne przejście bez przeszkód oraz przejazd wózkiem inwalidzkim

wytwarzana mgiełka dezynfekuje ubranie i wnoszone przedmioty ograniczając obecność wirusów i bakterii

w zestawie jest mata dezynfekująca obuwie

cechy płynu:

 • ekologiczny
 • 100 % naturalny
 • 100% biodegradowalny
 • nie zawiera chloru
 • nie zawiera alkoholu
 • nie wymaga spłukiwania

atestowany płyn dezynfekcyjny do bramki w cenie


kontakt

M-MED

Buńczuk 2

02-267 Warszawa

tel: 500 600 625

tel: 501 202 814

e-mail:

e-mail: maciej.kwasiuk@zabezpieczeniamed.pl

Nasz profil na facebooku

NIP: 7010031477

Działalność wpisana do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem: 000000206123


zaufali nam